Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod 8BOX:

Inlån-jan-dec-20.txt
Inlån-jan-nov-20.txt