Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod V:

Clearing-sep-aug-13.txt
Clearing-sep-aug-12.txt
Clearing-sep-jul-12.txt
Utlån-jan-jan-00.txt
Clearing-jan-okt-99.txt