Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod VAVH:

Clearing-jan-okt-99.txt