Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod VGUV:

Clearing-sep-aug-15.txt