Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod VI:

Clearing-sep-aug-22.txt
Clearing-sep-aug-21.txt
Utlån-jan-jan-00.txt