Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för sigel QMH:

Clearing-sep-aug-20.txt
Clearing-sep-aug-13.txt
Clearing-sep-jul-12.txt
Utlån-jan-dec-11.txt
Utlån-jan-nov-11.txt
Utlån-jan-okt-11.txt
Utlån-jan-sep-11.txt
Utlån-jan-aug-11.txt
Clearing-sep-aug-11.txt
Utlån-jan-jul-11.txt
Utlån-jan-jun-11.txt
Utlån-jan-maj-11.txt
Utlån-jan-apr-11.txt
Utlån-jan-mar-11.txt
Utlån-jan-feb-11.txt
Utlån-jan-jan-11.txt
Clearing-sep-aug-10.txt
Clearing-sep-aug-09.txt
Clearing-sep-aug-08.txt
Utlån-jan-dec-07.txt
Utlån-jan-nov-07.txt
Utlån-jan-okt-07.txt
Utlån-jan-sep-07.txt
Utlån-jan-aug-07.txt
Clearing-sep-aug-07.txt
Utlån-jan-jul-07.txt
Clearing-sep-aug-06.txt
Clearing-sep-aug-05.txt
Utlån-jan-dec-04.txt
Utlån-jan-nov-04.txt
Utlån-jan-okt-04.txt
Utlån-jan-sep-04.txt
Utlån-jan-aug-04.txt
Clearing-sep-aug-04.txt
Utlån-jan-jul-04.txt
Utlån-jan-jun-04.txt
Utlån-jan-maj-04.txt
Utlån-jan-apr-04.txt
Utlån-jan-mar-04.txt
Utlån-jan-feb-04.txt
Utlån-jan-jan-04.txt
Utlån-jan-dec-03.txt
Inlån-jan-dec-03.txt
Utlån-jan-nov-03.txt
Inlån-jan-nov-03.txt
Utlån-jan-okt-03.txt
Inlån-jan-okt-03.txt
Utlån-jan-sep-03.txt
Inlån-jan-sep-03.txt
Utlån-jan-aug-03.txt
Inlån-jan-aug-03.txt
Clearing-nov-aug-03.txt
Utlån-jan-jul-03.txt
Inlån-jan-jul-03.txt
Clearing-nov-jul-03.txt
Utlån-jan-jun-03.txt
Inlån-jan-jun-03.txt
Utlån-jan-maj-03.txt
Inlån-jan-maj-03.txt
Utlån-jan-apr-03.txt
Inlån-jan-apr-03.txt
Utlån-jan-mar-03.txt
Inlån-jan-mar-03.txt
Utlån-jan-feb-03.txt
Utlån-jan-jan-03.txt
Utlån-jan-dec-02.txt
Inlån-jan-dec-02.txt
Utlån-jan-nov-02.txt
Inlån-jan-nov-02.txt
Utlån-jan-okt-02.txt
Inlån-jan-okt-02.txt
Utlån-jan-sep-02.txt
Inlån-jan-sep-02.txt
Utlån-jan-aug-02.txt
Inlån-jan-aug-02.txt
Utlån-jan-jul-02.txt
Inlån-jan-jul-02.txt
Utlån-jan-jun-02.txt
Inlån-jan-jun-02.txt
Utlån-jan-maj-02.txt
Inlån-jan-maj-02.txt
Utlån-jan-apr-02.txt
Inlån-jan-apr-02.txt
Utlån-jan-mar-02.txt
Inlån-jan-mar-02.txt
Utlån-jan-feb-02.txt
Inlån-jan-feb-02.txt
Utlån-jan-jan-02.txt
Inlån-jan-jan-02.txt
Utlån-mar-dec-01.txt
Inlån-mar-dec-01.txt
Clearing-mar-okt-01.txt
Utlån-jan-mar-01.txt
Inlån-jan-mar-01.txt
Clearing-jan-mar-01.txt
Utlån-jan-feb-01.txt
Inlån-jan-feb-01.txt
Utlån-jan-jan-01.txt
Inlån-jan-jan-01.txt
Utlån-jan-dec-00.txt
Inlån-jan-dec-00.txt
Utlån-jan-nov-00.txt
Inlån-jan-nov-00.txt
Utlån-jan-okt-00.txt
Inlån-jan-okt-00.txt
Clearing-jan-okt-00.txt
Utlån-jan-sep-00.txt
Inlån-jan-sep-00.txt
Utlån-jan-aug-00.txt
Inlån-jan-aug-00.txt
Utlån-jan-jul-00.txt
Inlån-jan-jul-00.txt
Utlån-jan-jun-00.txt
Inlån-jan-jun-00.txt
Utlån-jan-maj-00.txt
Inlån-jan-maj-00.txt
Utlån-jan-apr-00.txt
Inlån-jan-apr-00.txt
Utlån-jan-mar-00.txt
Inlån-jan-mar-00.txt
Utlån-jan-feb-00.txt
Inlån-jan-feb-00.txt
Utlån-jan-jan-00.txt
Inlån-jan-jan-00.txt
Utlån-jan-dec-99.txt
Inlån-jan-dec-99.txt
Utlån-jan-nov-99.txt
Inlån-jan-nov-99.txt
Utlån-jan-okt-99.txt
Inlån-jan-okt-99.txt
Clearing-jan-okt-99.txt
Utlån-jan-sep-99.txt
Inlån-jan-sep-99.txt
Utlån-jan-aug-99.txt
Inlån-jan-aug-99.txt
Utlån-jan-jul-99.txt
Inlån-jan-jul-99.txt